Προσθέστε μερικά λόγια και αφήστε εμάς να φτιάξουμε την πιο καλοκαιρινή ιστορία!

Contact Info:

Reception:
Tel: +30 23520 91092
Tel: +30 698 366 71 33

info@priona.gr

Office Hours:
8:00am – 11:00pm / Summer Period
10:00am – 17:00 pm / Winter Period